Робоча програма курсу «філософія І література» Для спеціальності "Філософ" Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалаврСкачать 204.37 Kb.
страница1/6
Дата03.06.2018
Размер204.37 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6

Форма № У-3.02 Затв. наказом Мінвузу УРСР від 3 серпня 1984 р.
З А Т В Е Р Д Ж У Ю”Проректор з навчальної ро­боті
_____________________
проф. СТРЕЛЬЦОВ Є.Л.
____”_______________200 _ р.
Кафедра філософії і основ загальногуманітарного знанняРОБОЧА ПРОГРАМА


курсу «ФІЛОСОФІЯ І ЛІТЕРАТУРА»

Для спеціальності – "Філософ"

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр


С т р у к т у р а к у р с у

Форма

н а в ч а н н я


денна

заочна

Курс та семестр вивчення


4курс

I

5курс

I

Характеристика навчального курсу

обов'язковий

обов'язковий

Кількість кредитів, відповідних ECTSЗагальна кількість годин на вивчення дисципліни

28

14

З них:

Лекційні

28

14
Семінари

-

-
Практичні (лабораторні)

-

-
Самостійна робота студента

-

-

Тижневих годин

-

-

Кількість модулів

1

1

Кількість змістовних модулів

1

1

Форми міжсесійного контролю (планові контрольні роботи)

-

-

Форма підсумкового контролю (залік)

залік

залік

Авторська розробка

“___” ___________ 2011 р. викладач ___________ Соболевська О. К.

(підпис)


Затверджено на засіданні кафедри філософії і основ загально гуманітарного знання
"__" ________ 2011 р. завідувач ___________ в. о. С. Г. Секундант

(підпис)  1. МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛИНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.    1. Місце дисципліни в навчальному процесі. Пропонований спецкурс, призначений для студентів-бакалаврів, що навчаються на філософському факультеті й самим тісним образом зв'язаний як з філософськими дисциплінами, так і з іншими гуманітарними дисциплінами. Читання даного спецкурсу в якійсь мірі  заповнює не передбачений програмою для студентів-філософів курс з історії зарубіжної або світової  літератури та допомагає студентам краще орієнтуватися в цілісному контексті культу-ри, і зокрема в контексті гуманітарних дисциплін.

    2. Мета курсу - показати найтісніший взаємозв'язок літератури і філософії

філологічних та філософських дисциплін, а також -  виявити точки їх розбіжностей.

Завдання: показати специфіку літератури і філософії як форм освоєння дійсності; виявити схожість категоріально-понятійних апаратів філософії та літературознавства; представити літературний жанр як форму бачення й мислення світу; окреслити коло проблем і питань, пов'язаних з категоріями «автор» і «герой»; показати специфіку переходу від міфу до  логосу  в античній  культурі; на конкретних прикладах показати найтісніший  взаємозв'язок  мови  і думки.


Студент повинен знати: специфіку літератури і філософії як форм освоєння дійсності; категоріально-понятійний апарат філософії та літературознавства; коло проблем і питань, пов'язаних з категоріями «автор» і «герой»; сутнісні риси переходу від міфу до  логосу  в античній  культурі;  про найтісніший взаємозв'язок  мови  і думки.


Студент повинен уміти: пояснити схожість та розбіжність літератури і філософії як форм освоєння дійсності; застосовувати категоріально-понятійний  апарат філософії та літературознавства; обґрунтувати літературний жанр як форму бачення й осмислення світу; окреслити коло гуманітарних проблем і питань, пов'язаних з категоріями «автор» і «герой»; визначити сутнісні риси переходу від міфу до  логосу  в античній  культурі;  обґрунтувати найтісніший взаємозв'язок  мови  і думки; пояснити, що літературний твір не є плодом уяви автора й читач може розглядатися в якості "другого автора".

СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
Всього годин

теми


Назви модулів і тем

Лекції

Семінари
ЗМІСТОВИЙ модуль I. Філософія і література1

Каталог: elb -> metodichki
metodichki -> Программа для кандидатского экзамена по философии для аспирантов и магистров естественных факультетов. Тема о природе философского знания
metodichki -> Про проведення II етапу
metodichki -> Интернет ресурсы 1
metodichki -> Планы семинарских занятий к смысловому модулю Теоретические проблемы культурологического знания Тема Понятие и сущность культуры Происхождение и смысл термина «культура». Культура и природа
metodichki -> Методичні рекомендації до вивчення курсу Одеса «спд фридман» 2011 Методичні рекомендації до вивчення курсу «Культурна антропологія»
metodichki -> Тема Понятие «культура» иее сущность


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©znate.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница