Profesionālās bakalaura studiju programmas 1-3 kursa darba tēmas 2017/2018 māc gadam Dr psych prof. И. Плотка


Partneru attiecības laulībā un ārpus. Партнерские отношения в браке и вне бракаСкачать 141.84 Kb.
страница2/5
Дата22.08.2018
Размер141.84 Kb.
ТипИсследование
1   2   3   4   5

Partneru attiecības laulībā un ārpus. Партнерские отношения в браке и вне брака.

 • Pusaudžu attiecības ar vienaudžiem un vecākiem. Отношения подростков со сверстниками и родителями.  3. kurss

  1. Riebums un Etniska iecietība. Отвращение и Этническая термимость.

  2. Romantiska mīlestība un greizsirdība dažādos vecumos. Романтическая любовь и ревность в отрочестве. и у взрослых

  3. Pieķeršanās mātei un morālas emocijas. Привязанность к матери и моральные эмоции.

  4. Kauna un vainas izjūtas bērniem, pusaudžiem un pieaugušiem. Чувства стыда и вины у детей, подростков и взрослых.

  5. Romantiska greizsirdība un apmierinātība ar seksuālajām attiecībām. Романтическая ревность и удовлетворенность сексуальными отношениями.

  6. Etniska iecietība dažādos vecumos un dzimumos. Этническая термимость в разных возрастах.

  7. Individuālisms/kolektīvisms Latvijas pusaudžiem. Индивидуализм/коллективизм у латвийских подростков.

  8. Agresija un naids dažādos vecumos. Агрессия и ненависть в разных возрастах.

  9. Morālas emocijas attīstība vienveidīgās un jauktās ģimenēs. Развитие моральных эмоций в этнически однородных и смешанных семьях.

  10. Mīlestības, greizsirdības un naida saistības. Взаимоcвязи любви, ревности и ненависти.

  11. Neiecietības izplatība Latvijā. Распространенность нетерпимости в Латвии.

  12. Dusmas un naids: saistības un atšķirības. Гнев и ненависть: связи и различия.

  13. Apmierinātība ar partnerattiecībām un ar seksuālajām attiecībām. Удовлетворенность партнерскими взаимоотношениями,любовь и сексуальная удовлетворенность.  Dr. biol. doc. И. Кальва

  Конт. тел. +371 29544531

  e-pasts: kalva_i2@inbox.lv


  1. kurss
  1. Эмоциональные явления у человека и животных. Emocionālās parādības cilvēkam un dzīvniekiem

  2. Мышление у человека и животных. Domāšana cilvēkam un dzīvniekiem

  3. Семья и родительский инстинкт: сравнение животных и человека. Ģimene un vecāku instinkts: dzīvnieku un cilvēka salīdzinājums.

  4. Стиль одежды как инструмент самовыражения личности и поиска идентичности. Ģērbšanās stils kā personības pašizpausmes un identitātes meklējumu instruments.

  5. Стадии освоения языка: билингвизм. Valodas apguves stadijas: bilingvisms.

  6. Психомоторное развитие младенца – норма и основные нарушения. Zīdaiņa psihomotorā attīstība – norma un galvenie traucējumi

  7. Ребенок с аутизмом – особенности развития. Bērns ar autismu – attīstības īpatnības
  1. kurss
  1. Влияние наследственности и среды на психическое развитие ребенка. Iedzimtības un vides iedarbība uz bērna psihisko attīstību

  2. Изучение навыка чтения и памяти у младших школьников. Lasītprasmes apguves un atmiņas izpēte sākumskolniekiem.

  3. Особенности вероятностно-прогностической деятельности в различных функциональных состояниях. Varbūtēji prognostiskās darbības īpatnības dažādos funkcionālajos stāvokļos.  3.kurss


  1. Изучение навыка чтения и памяти у младших школьников. Lasītprasmes apguves un atmiņas izpēte sākumskolniekiem.

  2. Особенности вероятностно-прогностической деятельности в различных функциональных состояниях. Varbūtēji prognostiskās darbības īpatnības dažādos funkcionālajos stāvokļos.


  Mag. psycg. doc. В. Петляк

  Конт. тел. +371 26772532

  e-pasts: viktorija.petlak@bsa.edu.lv

  1 курс


  1. Эмпатия и эмоциональный интеллект как средства взаимопонимания людей.

  2. Роль эмоций в процессе познания человеком окружающего мира.

  3. Роль психических познавательных процессов в ходе познания человеком окружающего мира.

  4. Функциональное назначение эмоций и чувств у человека.

  5. Сравнительный анализ различных теорий возникновения и назначения эмоций

  6. Сравнительный анализ различных подходов к изучению интеллекта человека

  7. Сравнительный анализ различных подходов к изучению темперамента и характера человека.

  8. Чувства человека: их виды и характеристики.

  9. Роль ощущений и восприятия в процессе познания человеком окружающего мира.

  10. Взаимосвязь мышления и памяти в процессе познания человеком окружающего мира.

  11. Подходы к изучению эмоционального интеллекта.
  Поделитесь с Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5


  База данных защищена авторским правом ©znate.ru 2019
  обратиться к администрации

      Главная страница