Что есть человек? Душа и телоСкачать 457.01 Kb.
страница6/10
Дата29.01.2018
Размер457.01 Kb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
НЕФЕШ АХАИМ ч.1 гл.13

כי יפלא הלא נשמה פירושו הוא נשימה, והרי נראה לעין שנשימת האדם הוא ההבל העולה מהלב ממטה למעלה, וגם כי הרי הוא בחי' אור חוזר ואינו בחינה עליונה (היורד וכו'). אמנם הענין שנקראת בלשון נשימה אין הכוונה בחי' נשימת האדם, אלא כביכול נשימת פיו ית"ש, כמו שכתוב ויפח באפיו נשמת חיים. וכבר המשילו חז"ל בפ' חלק ענין השתלשלות הרוח חיים באדם לעשיית כלי זכוכית לענין תחיית המתים, ואמרו ק"ו מכלי זכוכית שעמלן ברוח בשר ודם וכו', שברוחו של הקב"ה עאכ"ו וכו'. כי הנדון דומה לראיה, שכשנבחין בנשימת פיו האומן בכלי זכוכית בעת עשייתו נמצא בו ג' בחינות, בחי' הראשונה היא כשנשימת ההבל הוא עדיין תוך פיו קודם בואו לתוך חלל השפופרת החלולה, אין לקרותה אז אלא בשם נשימה, והבחינה השנית כשנכנס ההבל ובא לתוך השפופרת ונמשכת כמו קו, אז נקרא רוח, והבחינה השלישית התחתונה היא כשיוצא הרוח מהשפופרת לתוך הזכוכית ומתפשטת בתוכה עד שנעשית כלי כפי רצון המזגג, אז מכליא רוחו, ונקרא אז נפש לשון שביתה ומנוחה:

וכן בדמיון זה הוא ענין הג' בחינות נר"נ שמושפעין כביכול מנשמת פיו ית"ש. שבחינת הנפש היא הבחינה התחתונה, שהיא כולה בתוך גוף האדם. ובחינת הרוח הוא בא בדרך עירוי מלמעלה, שחלק וקצה העליון שלו קשור ונאחז למעלה בבחינה התחתונה של הנשמה, ומשתלשלת ונכנסת גם בתוך גוף האדם ומתקשרת שם בבחי' העליונה של הנפש, כמו שכתוב עד יערה עלינו רוח ממרום (ישעיה ל"ב) אשפוך את רוחי וכו' (יואל ג'), שהוא מושפע באדם דרך שפיכה ועירוי כנזכר למעלה וכו'.

אמנם הנשמה היא הנשימה עצמה שפנימיות עצמותה מסתתרת בהעלם ומקורה ברוך כביכול בתוך נשימת פיו ית"ש, שאין עצמות מהותה נכנסת כלל בתוך גוף האדם, ואדם הראשון קודם החטא זכה לעצמותה ובסבת החטא נסתלקה מתוכו ונשארה רק חופפת עליו. לבד משה רבע"ה שזכה לעצמותה תוך גופו, ולכן נקרא איש האלקים. וזולתו לא זכה אליה שום אדם, רק בהירות נצוצי אור מתנוצצים ממנה על ראש האדם הזוכה אליה, כל אחד לפי מדרגתו ולפום שיעורא דיליה. ועיין בזו"ח רות ס"ד ע"ג ואי זכי וכו' כדין נחתא עליה רבו יתיר מלעילא וכו' אתער עליה מלעילא אתערו קדישא ושרי עליה דב"נ וסחרא ליה מכל סטרין וההוא אתערו דשריא עליה מאתר עלאה הוא ומאי שמיה נשמה שמיה ע"ש. והיא הנותנת להאדם בינה יתירה להשכיל השכליות הפנימיים הגנוזים בתורתינו הק' וכו' וכו'. וזה שאמר הכתוב אכן רוח היא באנוש ונשמת שד"י תבינם, ר"ל שבחי' הרוח הוא משתלשל ומושפע ונכנס בתוך האדם, אבל הנשמה שהיא נשמת שד"י ר"ל נשמת פיו ית"ש אין עצמותה מושפע ומתגלה בתוך האדם, כי היא מרומים תשכון בתוך פיו כביכול וכו'.

И удивительно! Разве слово нешама (душа) не связана со словом нешима (выдох)? Ведь мы видим своими глазами, как происходит дыхание человека, как выдыхаемый воздух поднимается от сердца вверх в аспекте ор хозер (возвратный свет), а не в высшем аспекте йоред (нисходящий)…

Однако, когда (нешама) называется словом, связанным с дыханием, имеется в виду не дыхание человека, но, как если бы, «дыхание» уст Всевышнего, как написано: «И вдохнул в его ноздри дыхание жизни». И наши мудрецы в главе Хелек (Санхедрин) уже уподобили в вопросе воскрешения мертвых процесс внедрения души в человека изготовлению стеклодувом стеклянного сосуда и сказали: «(Учим) каль вахомер (логическую импликацию) из стеклянного сосуда ­– если стеклянный сосуд, сделанный трудом стеклодува-человека, (сохраняет связь с изготовителем), человек, сотворенный «дыханием» Всевышнего, не тем более?! …И действительно между ними есть подобие. Когда мы вглядимся в дутье мастера внутрь стеклянного сосуда, то различим там 3 аспекта: 1) когда дыхание находится во рту стеклодува и еще не поступило в полость трубки, оно не заслуживает иного названия, кроме как «дыхание» (нешима); 2) когда воздух уже вошел внутрь стеклодувной трубки и тянется по ней, тогда можно назвать его «дутьем» (руах); 3) когда воздух покидает трубку и поступает внутрь стекла, творя изделие по желанию стеклодува, тогда завершается стадия руах, и он начинает называться нефеш в значении «обрести покой».

И подобны этому 3 аспекта нефеш, руах и нешама, которые получают воздействие, как бы из уст Самого Творца. Аспект нефеш внизу, он весь внутри тела человека. Аспект руах – как струя, которая изливается сверху: его часть и верхняя граница привязана и удерживается вверху, в нижнем аспекте нешамы. И нисходит и входит также и в тело человека и там связывается с верхним аспектом нефеш, как сказано: «Пока не изольется на нас руах свыше» и: «Я пролью мой руах», поскольку он (руах) задействуется в человеке (способом), подобным излиянию и пролитию...

Однако нешама – это само дыхание, внутренний аспект сущности которой скрытый и непостижимый, происходит как бы от дыхания уст Всевышнего, – ее самость вообще не входит внутрь тела человека. Адам до греха удостоился обладать ею, но в результате греха она покинула его (тело) и (с тех пор) пребывает вне него. И только Моше-Рабейну удостоился пребывания ее (самой) внутри его тела, и поэтому удостоился титула Иш-Аэлоким (человек Божий)… А помимо него ни один человек не удостоился ее (самой), а только сияния искр света, которые сыплются на голову удостоившегося этого: каждому по его уровню и в подобающем ему размере (Зоар хадаш, Рут 4:73 («Если удостоится…»). «Тогда снисходит на него свыше дополнительное величие… и пробуждается сверху святость, и пребывает на человеке, и облекает его со всех сторон. И это пребывающее на нем пробуждение (приходит) из высшего источника. И каково его имя? Нешама! И она-то и дает человеку дополнительное понимание, чтобы уразуметь внутренние смыслы, скрытые в нашей святой Торе…» И об этом говорит Писание: «Вот руах в человеке, и нешаму Всемогущего Ты дал им понять». Т.е. аспект руах нисходит источается и входит в человека. Но нешама, которая есть нешама Всемогущего, т.е. «дыхание» уст Пресвятого, – ее сущность не источается и не раскрывается внутри человека, ибо пребывает в высотах, как будто, внутри уст Благословенного…תניא – ח"א – פרק אПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©znate.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница