Быстрицкий Естраница1/56
Дата22.01.2018
Размер2.07 Mb.
ТипПрактикум
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Практикум

для самостійної роботи при вивченні курсу

«Культурологія» для студентів І курсу

всіх форм навчання

всіх спеціальностей

випуск ІІ

Затверджено на засіданні

кафедри філософії та культурології

Протокол № 6

від 31.01.08 р.

Усі цитати, цифровий і фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені, написання сторінок

відповідає стандартам.

Зауваження рецензентів враховані

______________/підпис укладачів/

Одеса ОДЕУ 2008

Практикум для самостійної роботи при вивченні курсу «Культурологія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей. Випуск ІІ (Відп. за випуск Л.О.Сандюк – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008 р. – 128 с.)

Укладачі: Л.О.Сандюк, канд.філос.наук, доцент

О.В.Сулим, канд.філос.наук, доцент

М.Ф.Шмиголь, канд.філос.наук, доцент

Н.В.Щубелка, канд.філос.наук, доцент

Ю.С.Юшкевич, викладач


Відповідальний за випуск:

Л.О.Сандюк, канд.філос.наук, доцент

Рецензенти:

Г.К.Парієнко, д-р іст.наук, професор (зовнішній рецензент)

Є.О.Акимович, канд.філос.наук, доцент

О.Л.Просоловия, канд.філос.наук, викладач

Коректор: О.П. Колесова


Передмова
Практикум підготовлений викладачами кафедри філософії та культурології відповідно до навчальної програми з курсу “Культурологія”. Для поглиблення теоретичних знань студенту важливо відчути своєрідність і особливості стилю оригінальних творів видатних мислителів-культурологів. Практикум являє собою збірку фрагментів з оригінальних праць культурологів різних історичних епох. Вони за змістом охоплюють основні теми курсу, що присвячені проблемам походження і сутності культури, її динаміці, механізмам і схемам культурно-історичного процесу, класичним теоріям цивілізації, проблемам типології культури, основним історичним етапам розвитку культури - від первісної епохи до сьогодення. Таким чином, студенти будуть мати можливість ознайомитись з основними культурологічними ідеями, розібратися в розмаїтті основних підходів і оцінок на основі знайомства з першоджерелами; це також сприятиме збагаченню їх інтерпретаційного досвіду.

Укладачі вважали доцільним для більш глибокого розуміння ідей видатних культурологів, поруч з фрагментами першоджерел, навести також певні відомості про їхнє життя і творчість. Тому практикум включає інформацію про таких авторів як Микола Бердяєв, Макс Вебер, Микола Данилевський, Емануїл Кант, Жак Ле Гофф, Карл Маркс, Конфуцій, Ауреліо Печчеї, Арнольд Тойнбі, Еріх Фромм, Зігмунд Фрейд, Освальд Шпенглер, Альберт Швейцер та інші.

З огляду на те, що студентам першого курсу ще досить складно працювати з оригінальними науково-теоретичними текстами, укладачі взяли на себе роботу з акцентування основних думок у наведених фрагментах шляхом виділення курсивом окремих слів та іноді – цілих фраз. У результаті кожний з фрагментів є цілком доступним для розуміння і засвоєння студентом першого курсу.

Включені до Практикуму фрагменти творів культурологів слугують базою для виконання індивідуальних творчих завдань. У зв’язку з цим до кожного першоджерела додаються питання та завдання, що націлюють студентів на творче опрацювання тексту.

Практикум призначений для семінарських занять і активізації самостійної роботи студентів, вдосконалення їх індивідуальної роботи, а також для поточного і підсумкового контролю знань студентів.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


База данных защищена авторским правом ©znate.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница